Úradná tabuľa

Rozpočet schválený
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
oxps Rozpočet na roky 2020-2022 - PRÍJMY
oxps Rozpočet na roky 2020-2022 - VÝDAVKY
Dokumenty
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ nástup náhradníka
pdf Informácia pre obhospodárovateľov lesa
pdf Oznámenie o začatí územného konania - výstavba 110 kW vedenia V6812
pdf Výpočet vytriedenia KO
pdf Plán udržateľnej mobility KSK
pdf Zrušenie TP
Návrh rozpočtu
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Odpredaj pozemkov a prenájom majetku
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa
Výrub stromov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Žiadosť o výrub stromov + oznámenie o začatí konania
pdf Rozhodnutie na výrub stromov
Voľby do NR SR
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Elektronická adresa