Úradná tabuľa

Oznam
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Oznam
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Rozpočet schválený
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
oxps Rozpočet na roky 2020-2022 - PRÍJMY
oxps Rozpočet na roky 2020-2022 - VÝDAVKY
Dokumenty
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ nástup náhradníka
pdf Informácia pre obhospodárovateľov lesa
pdf Oznámenie o začatí územného konania - výstavba 110 kW vedenia V6812
pdf Výpočet vytriedenia KO
pdf Plán udržateľnej mobility KSK
pdf Zrušenie TP
Návrh rozpočtu
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Odpredaj pozemkov a prenájom majetku
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa
Výrub stromov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Voľby do NR SR
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Elektronická adresa