História

História

Najnovšie historické výskumy datujú vznik obce v roku 1549, kedy sa obec spomína v súvislosti s majetkovým sporom.Obec nazvana ako Klanica, neskôr ako Kolonicza (1773), Kolonica (1920); po maďarsky Kolonica, Kiskolon. Obec patrila panstvu Humenné, neskoršie Szirmayovcom, v 19. storočí rodine Lobkovitzovcov. V roku 1720 mala mlyn, 19 opustených a 12 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 69 domov a 477 obyvateľov, v roku 1828 mala 99 domov a 734 obyvateľov. Zaoberali sa pastierstvom a pracovali v rozľahlých lesoch. V rokoch 1890-1910 sa mnohí vysťahovali.  Za I. ČSR pokračovalo vysťahovalectvo. Za okupácie Maďarmi (1939—44) boli komunisti a pokrokoví občania väznení. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Časť obyvateľov pracovala v Snine a v rozličných závodoch v Čechách.