Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019