Gréckokatolícka cirkev

Geografická poloha, z dejín obce a farnosti...
pdf FARNOSŤ NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA