Objednávky

Objednávky 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
oxps Objednávky do 31.10.2019
Objednávky 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Objednávky od 1.1.2018 - 11.7.2018
oxps Objednávky 11.7.2018 - 31.12.2018
Objednávky 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Objednávky 1.1.2017-12.5.2017
pdf Objednávky 12.5.2017-06.06.2017
pdf Objednávky 06.06.2017-27.10.2017
pdf Objednávky 27.10.2017 - 31.12.2017
Objednávky 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Objednávky rok 2016
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Objednávka 1
pdf Objednávka 2
pdf Objednávka 3
pdf Objednávka 4
pdf Objednávka 5
pdf Objednávka 6
pdf Objednávka 7
pdf Objednávka 8
pdf Objednávka 38
pdf Objednávka 39