Faktúry

Faktúry obec 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
oxps Faktúry 9/2019
oxps Faktúry 8/2019
oxps Faktúry 7/2019
oxps Faktúry 6/2019
oxps Faktúry 5/2019
oxps Faktúry 4/2019
oxps Faktúry 3/2019
oxps Faktúry 2/2019
oxps Faktúry 1/2019
Faktúry Bejvoč 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
oxps Faktúry 9/2019
oxps Faktúry 8/2019
oxps Faktúry 7/2019
oxps Faktúry 6/2019
oxps Faktúry 5/2019
oxps Faktúry 4/2019
oxps Faktúry 3/2019
oxps Faktúry 2/2019
oxps Faktúry 1/2019
Faktúry obec 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Faktúry 1/2018
pdf Faktúry 2/2018
pdf Faktúry 3/2018
pdf Faktúry 4/2018
pdf Faktúry 5 /2018
pdf Faktúry 6 /2018
oxps Faktúry 7/2018
oxps Faktúry 8/2018
oxps Faktúry 9/2018
oxps Faktúry 10/2018
oxps Faktúry 11/2018
oxps Faktúry 12/2018
Faktúry Bejvoč 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Faktúry 1/2018
pdf Faktúry 2/2018
pdf Faktúry 3/2018
pdf Faktúry 4/2018
pdf Faktúry 5 /2018
pdf Faktúry 6 /2018
oxps Faktúry 7/2018
oxps Faktúry 8/2018
oxps Faktúry 9/2018
oxps Faktúry 10/2018
oxps Faktúry 11/2018
oxps Faktúry 12/2018
Faktúry Bejvoč 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Faktúry 1/2017
pdf Faktúry 2/2017
pdf Faktúry 3/2017
pdf Faktúry 4/2017
pdf Faktúry 5/2017
pdf Faktúry 6/2017
pdf Faktúry 7/2017
pdf Faktúry 8/2017
pdf Faktúry 9/2017
pdf Faktúry 10/2017
pdf Faktúry 11/2017
pdf Faktúry 12/2017
Faktúry obec 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Faktúry 1/2017
pdf Faktúry 2/2017
pdf Faktúry 3/2017
pdf Faktúry 4/2017
pdf Faktúry 5/2017
pdf Faktúry 6/2017
pdf Faktúry 7/2017
pdf Faktúry 8/2017
pdf Faktúry 9/2017
pdf Faktúry 10/2017
pdf Faktúry 11/2017
pdf Faktúry 12/2017
Faktúry 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Faktúry 1/2016
pdf Faktúry 2/2016
pdf Faktúry 3/2016
pdf Faktúry 4/2016
pdf Faktúry 5/2016
pdf Faktúry 6/2016
pdf Faktúry 7/2016
pdf Faktúry 8/2016
pdf Faktúry 9/2016
pdf Faktúry 10/2016
pdf Faktúry 11/2016
pdf Faktúry 12/2016
Faktúry 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Faktúry 2015
pdf Faktúry 2015 06-12/2015
Faktúry 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Faktúry 2014
pdf Faktúry 7 - 11/2014
Faktúry 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf faktúry za január a február 2012
pdf zoznam došlých faktúr : 03-06 2012
pdf zoznam došlých faktúr
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Faktúra obec 1/2011
pdf Faktúra obec 2/2011
pdf Faktúra obec 3/2011
pdf Faktúra obec 4/2011
pdf Faktúra obec 5/2011
pdf Faktúra obec 6/2011
pdf Faktúra obec 7/2011
pdf Faktúra obec 8/2011
pdf Faktúra obec 9/2011
pdf Faktúra obec 10/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 1/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 2/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 3/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 4/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 5/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 6/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 7/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 8/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 9/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 10/2011
pdf Faktúra obec 12/2011
pdf Faktúra obec 13/2011
pdf Faktúra obec 14/2011
pdf Faktúra obec 15/2011
pdf Faktúra obec 16/2011
pdf Faktúra obec 17/2011
pdf Faktúra obec 18/2011
pdf Fatúra obec 19/2011
pdf Faktúra obec 20/2011
pdf Faktúra obec 21/2011
pdf Faktúra obec 22/2011
pdf Faktúra obec 23/2011
pdf Faktúra obec 24/2011
pdf Faktúra obec 25/2011
pdf Faktúra obec 26/2011
pdf Faktúra obec 27/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 11/2011
pdf Faktúra obec 11/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 12/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 13/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 14/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 15/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 16/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 17/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 18/2011
pdf Faktúra obec 28/2011
pdf Faktúra obec 29/2011
pdf Faktúra obec 30/2011
pdf Faktúra obec 31/2011
pdf Faktúra obec 32/2011
pdf Faktúra obec 33/2011
pdf Faktúra obec 34/2011
pdf Faktúra obec 35/2011
pdf Faktúra obec 36/2011
pdf Faktúra obec 37/2011
pdf Faktúra obec 38/2011
pdf Faktúra obec 39/2011
pdf Faktúra obec 40/2011
pdf Faktúra obec 41/2011
pdf Faktúra obec 42/2011
pdf Faktúra obec 43/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 19/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 20/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 21/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 22/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 23/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 24/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 25/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 26/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 27/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 28/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 29/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 30/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 31/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 32/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 33/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 34/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 35/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 78/2011
pdf Faktúra obec 44/2011
pdf Faktúra pohostinstvo 86/2011
pdf Faktúra obec 104 / 2011
pdf Faktúra 105/2011
pdf Faktúra 110/2011
Faktúry 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zoznam došlých faktúr: 01 -- 05.2013