Zmluvy

Zmluvy o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva č. 1/2020
Zmluvy 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluvy 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva č. 548/2019/OK o poskytnutí dotácie
pdf Zmluva o dielo č. 01/VO/2019
pdf Dodatok k zmluve o dielo č. 01/VO/2019
pdf Kúpna zmluva č. 1/2019
Zmluvy 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o pripojení - VSD
pdf Darovacia zmluva
pdf Zmluva o dielo - PP PROTECT
pdf Zmluva o dielo - Ifosoft
pdf Zmluva č. 585/2018/OK
pdf Zmluva o dielo - Ifosoft
pdf Kúpna zmluva č. 1/2018 o prevode práv k nehnuteľnosti
pdf Zmluva o dielo - Pelumax
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - PP PROTECT
Zmluvy 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo č 002/2017 ( dodávka stavebných prác )
pdf Nájomná zmluva
pdf Kúpna zmluva č. 2/2017 o prevode práv k nehnuteľnostiam
pdf Kúpna zmluva č. 3/2017 o prevode práv k nehnuteľností
Zmluvy 2015
pdf Zmluva - NATURPACK
pdf Rámcová zmluva o dielo - DAG SLOVAKIA
pdf Poistná zmluva
Zmluvy 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva č. 404/2014/OK
Zmluvy 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva o úvere
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o zriadení záložného práva
pdf Zmluva 1/2013
pdf Zmluva 2/2013
pdf Kúpna zmluva Conet ISP